top of page

Nominacje do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego – Kryształy Soli


Polska Fundacja była już dwukrotnie nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego (2014, 2015) dla najlepszych organizacji pozarządowych Małopolski w kategorii Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs Kryształy Soli powstał z myślą o promowaniu małopolskich organizacji pozarządowych. Służy także misji ich rozpowszechniania, zwłaszcza, gdy zajmują się działalnością w specjalistycznym zakresie i ogół mieszkańców nie ma szansy na zapoznanie się z nimi poprzez media masowe.

Konkurs odbywa się na dwóch płaszczyznach:

- głosowania internetowego, które zależy wprost od liczby głosów internautów;

- profesjonalnej komisji powołanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Można startować w jednej z pięciu kategorii:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

  • Edukacja i Nauka

  • Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego

  • Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska

W każdej z tych kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca oraz wyróżniony.

Polska Fundacja startuje oczywiście w kategorii pierwszej i za cel stawia sobie przede wszystkim rozpowszechnienie informacji o swojej działalności wśród osób chorych, które jeszcze jej nie znają oraz szerzenie misji wsparcia osób z genetycznymi metabolicznymi i rzadkimi chorobami, w szczególności z mukowiscydozą, fenyloketonurią, wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, homocystynurią, ale także innymi, jak np. z Chorobą Neumanna Pick’a, chorobą Wilsona i pozostałymi.


Ostatnie posty
bottom of page