top of page

Przekaż swój 1% podatku


Polska Fundacja posiada status najwyższego zaufania publicznego będąc Organizacją Pożytku Publicznego. Upoważnia nas to do otrzymywania od Państwa odliczeń 1% podatku na realizację celów statutowych, czyli pomoc chorym i ich rodzinom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zachęcamy do przekazania Polskiej Fundacji 1% podatku:

KRS: 0000286932

Cel szczegółowy: pomoc finansowa chorym i ich rodzinom

https://www.e-pity.pl/darmowy-program-online-epity-2016-2017-KRS-0000286932--https:/www.e-pity.pl/oppimg/b3af83b5325c31f3e8a39e44089e3752--http:/polskafundacja.pl--Cele+statutowe+-+na+rzecz+ochrony+i+promocji+zdrowia


Ostatnie posty
bottom of page