Tabela dostaw w 2022

roku

Szanowni Pacjenci

 

Poniżej umieszczamy tabelę przedstawiającą harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich na terenie całej Polski w roku 2022. Daty podane w tabeli oznaczają terminy wyjazdu, natomiast termin dostawy mieści się zwykle w przedziale 5-6 dni.

Tabela przedstawiająca harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich w roku 2022

Kolor żółty w rubryce Polska Południowa - trasa dodatkowo obejmuje Bielsko i okolice.