top of page

Tabela dostaw w 2023

roku

Szanowni Pacjenci

 

Poniżej umieszczamy tabelę przedstawiającą harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich na terenie całej Polski w roku 2023. Daty podane w tabeli oznaczają terminy wyjazdu, natomiast termin dostawy mieści się zwykle w przedziale 5-6 dni.

Tabela przedstawiająca harmonogram bezpłatnych dostaw bezpośrednich w roku 2023

Kolor pomarańczowy w rubryce Polska Południowa - trasa dodatkowo obejmuje Bielsko i okolice.

Screenshot 2023-11-02 205416_edited.jpg
bottom of page