top of page

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji

Sprawozdania z działalności Fundacji od roku 2011 znajdują się w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyszukiwarka sprawozdań znajduje sie pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Do wyszukania sprawozdań naszej Fundacji należy wykorzystać nasz nr KRS: 0000286932

bottom of page