top of page

Przekaż 1,5% podatku

Polska Fundacja posiada status najwyższego zaufania publicznego będąc Organizacją Pożytku Publicznego. Upoważnia nas to do otrzymywania od Państwa odliczeń 1,5% podatku na realizację celów statutowych, czyli pomoc chorym i ich rodzinom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 

Zachęcamy do przekazania Polskiej Fundacji 1,5% podatku:

KRS: 0000286932

Cel szczegółowy: Pomagam chorym

bottom of page