top of page

Oddech Życia wspólnie z nami


Niezmiernie nam miło podzielić się radością ze spotkania z przedstawicielem Oddechu Życia, najprężniej rozwijającego się portalu dla chorych na mukowiscydozę.

Cieszymy się, że znaleźliśmy przestrzenie współpracy. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyniosą dodatkową wartość dla naszej pomocy chorym, głównie w zakresie edukacji i dostępu do rzetelnej informacji, a Portalowi pomogą rozwinąć nowe idee.

Wierzymy, że razem możemy osiągnąć coś, co nam samym nie udałoby się oddzielnie, z korzyścią dla chorych.


Ostatnie posty
bottom of page