top of page

KONKURS MUZYCZNY


KONKURS MUZYCZNY Polska Fundacja Chorób Rzadkich zainspirowana pomysłem stworzenia musicalu, poświęconego tematyce wspierania chorych z mukowiscydozą, ogłasza: Konkurs na piosenkę, która mogłaby zostać Hymnem środowiska mukowiscydozy w Polsce. Utwór mógłby również zostać piosenką przewodnią w planowanym musicalu.

 1. Konkurs obejmuje stworzenie form w kategoriach: a. tekstu piosenki bez muzyki lub b. tekstu piosenki wraz z muzyką.

 2. Fundacja ufunduje dla zwycięzcy nagrodę główną w postaci głośnika mobilnego JBL Charge oraz, w uzasadnionym przypadku, specjalną nagrodę dodatkową w postaci słuchawek nausznych JBL E500BT

 3. Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Opiekunowie i podopieczni z mukowiscydozą mogą ubiegać się dodatkowo o nagrodę specjalną – prosimy o podanie tej informacji w zgłoszeniu.

 4. Termin zgłaszania prac wyznaczamy na 15.04 – 31.09. 2021 roku.

 5. Prace należy nadsyłać na adres emailowy dominika.konarska@polska.fundacja.pl wpisując w temacie: „Konkurs CF 2021”.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2021.

 7. Rozstrzygnięcia dokona Jury pod przewodnictwem Pani Profesor Doroty Sands.

 8. Pełny skład Jury ukonstytuuje się do dnia 31.08.2021.

 9. Zwycięzca sceduje prawa do utworu na rzecz Fundacji, która zobowiąże się do wykorzystania ewentualnie osiągniętych korzyści wyłącznie na cele statutowe, związane z pomocą dla podopiecznych. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji utworu przez profesjonalnego kompozytora/autora.

 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Fundacji oraz na stronach wszystkich zainteresowanych Instytucji.

 11. Fundacja jako administrator danych osobowych zawsze przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do działań statutowych, nigdy nie przekazuje ich stronom trzecim. W związku z przepisami RODO konieczne może okazać się podpisanie odpowiednich zgód wynikających z obowiązującego prawa.

 12. Konkurs otwarty jest również dla sponsorów, zapraszamy do propozycji sfinansowania dodatkowych nagród.

 13. Uzupełnieniem niniejszego zaproszenia do konkursu jest regulamin.

 14. Organizator otwarty jest na wszelkie inne sposoby wsparcia, propozycje i pomysły dotyczące musicalu. Prosimy o korespondencję na w/w adres e-mailowy z tematem: „Musical CF 2021”.
Comments


Ostatnie posty
bottom of page